skip to Main Content
ga naar   Obase
Opvang

Buitenschoolse Opvang
Lees meer op kibeo.nl 

Tussenschoolse Opvang
Carola Stouten en Marinda Meijer zijn onze vaste overblijfmedewerkers. Omdat niet voor iedereen duidelijk is wat de kosten en regels zijn, zetten we deze nog even voor u op een rij.

Kinderen kunnen overblijven op maandag bij Carola, op dinsdag en donderdag bij Carola en Marinda en op vrijdag bij Carola. U kunt uw zoon/dochter opgeven voor vaste dagen in de week, maar ook voor wisselende dagen. Opgeven kan tot 8.00 uur ’s morgens zodat zij op tijd extra overblijfhulp kunnen inschakelen als dat nodig is.

Opgeven kan bij Carola, telefoon 06 16 60 29 22
of bij Marinda, telefoon 06 46 18 77 45

Voor de betaling van het overblijven kunt u een strippenkaart aanschaffen. U kunt kiezen uit:

 • 50 strippen € 100 (€ 2 p/k)
 • 30 strippen € 67,50 (€ 2,25 p/k)
 • 10 strippen € 25 (2,50 p/k) of
 • voor (contante) losse overblijfbeurten € 3.

Als uw zoon/dochter stopt met overblijven omdat hij/zij de school verlaat of om andere redenen dan wordt uiteraard het resterende bedrag wat over is van de strippenkaart aan u terug betaald. Als de strippenkaart vol is, krijgt u automatisch een e-mail van de school met het verzoek om eventueel een nieuwe strippenkaart aan te schaffen. Betaling voor aanschaf van een strippenkaart kan door het bedrag van de door u gekozen kaart over te maken naar bankrekeningnummer NL07 INGB 0006 6717 48 t.n.v. De Oosterburcht Overblijven, met vermelding van de naam en groep van uw kind.

Regels
Natuurlijk gelden er ook regels tijdens de overblijf.

 • Kinderen nemen zelf hun brood en drinken mee voor tussen de middag.
 • Wij verzoeken u om de kinderen geen snoep mee te geven voor tijdens de lunch. De kinderen mogen dit niet opeten tijdens de lunch.
 • Er is een tosti-apparaat aanwezig.
 • Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen of heeft hij/zij een allergie? Geef dit dan door aan Carola of Marinda.
 • Van de kinderen wordt verwacht dat ze bij aankomst op de overblijf netjes een plekje zoeken en hun eten pakken. Tasjes en speelgoed liggen tijdens het eten niet op tafel maar onder hun stoel.
 • Verder gelden de voor de hand liggende regels: niet gillen, niet rennen, niet met volle mond praten en elkaar niet plagen.
 • Als iedereen klaar is met eten ruimen we gezamenlijk op en gaan we, afhankelijk van het weer, buiten spelen of in de kleine gymzaal spelen of blijven we in het overblijflokaal om te kleuren, knutselen en/of spelletjes doen.

We proberen het voor de kinderen zo gezellig mogelijk te maken zodat ze een leuke lunch hebben. Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd bij Carola of Marinda en op school bij de directie of administratie terecht.

Met vriendelijke groet,
Team en overblijfmedewerkers van de Oosterburcht

Onze contactgegevens

Back To Top