skip to Main Content
ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

Dit is een belangrijke commissie. Twee ouders en twee leerkrachten zijn lid. De directeur is adviserend lid.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het gemeentebestuur over alle zaken, die het belang van de school dienen zoals:

  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • het kiezen van de lesmethoden voor de vakken
  • de groepsindeling en de hierbij behorende schooltijden

Martijn Ernest (ouder)
Bonny Uitterhoeve (ouder)
Mirella Stouten-Reiche (namens ouders in de GMR)
Martijn Rentier (leerkracht)
Marcha Hage (leerkracht en voorzitter)

Onze contactgegevens

Back To Top