skip to Main Content
ga naar   Obase
Welkom op de website van OBS De Oosterburcht

Onze school in het kort...

2014-2015-Oosterburcht

Ons schoolgebouw is geopend in 1972. We hebben niet alleen vier klaslokalen maar ook een toneelruimte, overblijflokaal en een vergaderlokatie/personeelsruimte. Verder heeft de school een eigen speellokaal en zijn er werkplekken voor de leerlingen gemaakt, zodat ze in alle rust kunnen werken.

Naast de school ligt ons schoolplein, dat wordt gebruikt door alle leerlingen. Ons team bestaat uit acht leerkrachten. Eigenaarschap is een belangrijk thema op de Oosterburcht. We vinden het belangrijk dat kinderen zichtzelf verantwoordelijk voelen voor hun functioneren en hun resultaten.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief leest u wat er iedere week op school gebeurt. Zo blijft u altijd op de hoogte.

Of volg ons op Facebook

De schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren. Ouders/verzorgers krijgen de gids bij de inschrijving van hun kind en zodra één of meer delen opnieuw zijn vastgesteld. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar de school voor staat zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Naast informatiebron is de schoolgids dus ook een geschrift waarin de kwaliteiten van de school naar voren komen. Er komen verschillende aspecten van de school aan bod; zowel bestuurlijke als onderwijs-organisatorische. Ruime aandacht is er natuurlijk voor de zorg voor de kinderen.

Het schoolteam heeft de voor ouders relevante informatie op een rijtje gezet. Deze informatie is door de medezeggenschapsraad van de school besproken en zij heeft er mee ingestemd . Tips en wensen van deze raad zijn verwerkt in het nu voor u liggende resultaat. U kunt de nieuwsbrieven ook terugvinden op onze website.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Reacties stellen wij erg op prijs. Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom voor een toelichting.

schoolgids

Onze contactgegevens

Back To Top