skip to Main Content
ga naar   Obase
Ouderraad

Activiteiten ouderraad
Naast een MR heeft onze school ook een Ouderraad (OR). De ouderraad helpt bij de organisatie van diverse feesten en activiteiten. Zij vormt een klankbord voor de MR en het team.

Kiezen van de ouderraadsleden
De OR wordt gekozen door de aanwezige ouders op de jaarlijkse ouderavond. Ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

De ouderbijdrage
De ouderraad en de leerkrachten organiseren veel extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor festiviteiten, culturele activiteiten en vieringen. De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter zonder deze bijdrage zullen activiteiten geannuleerd moeten worden.

De financiële bijdragen zijn ondergebracht in een stichting, genaamd “Vrienden van de Oosterburcht”. Het bestuur van deze stichting bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders.

Omvang ouderbijdrage
De financiële bijdrage is dit schooljaar € 25. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden alle ouders via de wekelijkse nieuwsbrief hierover geïnformeerd. Ouders die problemen hebben met de kosten van één of meer ouderbijdragen kunnen contact opnemen met de directie van de school.

Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende leden:
Katja Stouten, voorzitter
Desiree Bodbijl, penningmeester
Ramona Langenberg
Marie Lene Kik
Aline Ista

Onze contactgegevens

Back To Top